Chia các căn bậc hai

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 9 bài viết Chia các căn bậc hai, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 9.

Nội dung bài viết Chia các căn bậc hai:
Dạng 12. Chia các căn bậc hai Phương pháp giải: Quy tắc chia hai căn thức bậc hai: Muốn chia căn bậc hai của biểu thức không âm A cho căn bậc hai của số dương B, ta có thể chia biểu thức A cho biểu thức B rồi lấy căn bậc hai của thương đó. BÀI TẬP MẪU b Ví dụ 1. Thực hiện phép tính: 1. A = √98: √2; 2. B = √48 − √27 + √3 : √3; 3. C = 5 √3 + 3√5 : √15.
Lời giải. 1. Ta có A = √98: √2 = √98: 2 = √49 = 7. 2. Ta có B = √48 − √27 + √3 : √3 = √48 : 3 − √27 : 3 + √3 : 3 = √16 − √9 + 1 = 2. 3. C = 5 √3 + 3√5 : √15 = 5 √3 + 3√5 : √5 · √3 = 5 √3 √5 · √3 + 3 √5 √5 · √3 = √5 + √3.