Các nhân tố sinh thái

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Các nhân tố sinh thái, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 12.

Nội dung bài viết Các nhân tố sinh thái:
Môi trường được cấu tạo bởi nhiều thành phần khác nhau. Ví dụ, môi trường không khí chứa các loại khí, bụi, hơi nước, các yếu tố khí hậu (ánh sáng, nhiệt độ, sấm chớp). Những yếu tố môi trường khi tác động và chi phối đến đời sống sinh vật thì được gọi là những nhân tố sinh thái. Các nhân tố sinh thái được chia thành các nhân tố vô sinh và các nhân tố hữu sinh.