Các dạng bài tập dao động tắt dần

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Các dạng bài tập dao động tắt dần, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lý 12.

Nội dung bài viết Các dạng bài tập dao động tắt dần:
Biện luận vị trí cân bằng trong dao dộng tắt dần. Tính độ giảm biên độ dao động sau một chu kỳ. Số chu kỳ dao động cho đến lúc dừng lại. Tính quãng đường vật đi được cho đến lúc vật dừng lại. Tính tốc độ cực đại khi vật đi từ biên vào vị trí cân bằng.Vận tốc cực đại của vật đạt được khi thả nhẹ cho vật dao động từ vị trí biên A. Để duy trì dao động: Năng lượng cung cấp = N ăng lượng mất đi trong một chu kỳ = Công của lực ma sát. Trong dao động tắt dần phần cơ năng giảm đi đúng bằng công của lực ma sát nên với con lắc lò xo dao động tắt dần với biên độ ban đầu A, hệ số ma sát ta có.
Bài toán 1: Độ giảm biên độ trong dao động tắt dần chậm: Một con lắc lò xo có lò xo nhẹ độ cứng k = 100N/m, vật nhỏ m = 100g, dao động trên mặt phẳng ngang có hệ số ma sát là 0,01. Lấy g = 10m/s2. Tìm độ giảm biên độ sau mỗi lần vật đi qua vị trí cân bằng?
Bài toán 2: Độ giảm cơ năng trong dao động tắt dần: Một con lắc lò xo dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ của nó giảm 0,5%. Hỏi năng lượng dao động của con lắc bị mất đi sau mỗi dao động toàn phần là bao nhiêu %?
Bài toán 3: Số dao động vật thực hiện được, số lần vật đi qua vị trí cân bằng và thời gian dao động. Bài toán 4: Tìm tốc độ cực đại của vật đạt được trong quá trình dao động. Bài toán 5: Quãng đường vật đi được trong dao động tắt dần. Bài toán 6: Cộng hưởng cơ.