Các bài toán tìm phần thực và phần ảo của số phức

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Các bài toán tìm phần thực và phần ảo của số phức, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Các bài toán tìm phần thực và phần ảo của số phức:
Phương pháp giải. Để tìm phần thực và phần ảo của số phức z, ta cần đưa z về dạng z. Với c, d thuộc R. Khi đó phần thực của z là 0 và phần ảo của z là 1. Để thực hiện được ta cần nắm vững một số kiến thức cơ bản đã học. Công thức Nhị thức Newton: Cho 2 = a + b + C với a, b thuộc R và m thuộc N. Khi đó ta có: Để viết được kết quả dưới dạng đại số thông thường, chỉ còn phải áp dụng các công thức. Từ đó, một cách tổng quát ta có: nếu m = 4k nếu n = 4k + 1 nếu m = 4k + 2 nếu n = 4k + 3.
Ví dụ 5. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z. Lời giải. Vậy số phức z có phần thực là 5 và phần ảo là 4. Ví dụ 6. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z. Vậy số phức z có phần thực bằng 2 và phần ảo bằng –3. Ví dụ 7. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z. Vậy số phức z có phần thực bằng 0 và phần ảo bằng -1.