Biểu đồ

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Biểu đồ, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Biểu đồ:
BIỂU ĐỒ. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM. BIỂU ĐỒ TẦN SUẤT HÌNH CỘT VÀ ĐƯỜNG GẤP KHÚC TẦN SUẤT. Biểu đồ tần suất hình cột. Đường gấp khúc tần suất. BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT. Nhiệt độ trung bình của tháng 12 tại thành phố Vinh từ 1961 đến 1990 (30 năm). Bảng phân bố tần số tần suất ghép lớp có thể miêu tả bằng biểu đồ hình quát. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM. Câu 1: Bảng phân bố tần số sau đây ghi lại số vé không bán được trong 40 buổi chiếu phim: Ta vẽ biểu đồ tần suất hình cột với 6 cột hình chữ nhật, các đáy tương ứng là [0; 5); [5; 10); [10; 15); [15: 20); [20: 25); [25; 30). Mỗi lớp trên trục Ox dài 5cm, 1% trên trục Oy dài 1cm. Hỏi cột cao nhất có diện tích là: Cột cao nhất là cột có đáy [15: 20), có tần suất là 50% diện tích cột có đáy [15: 20) là 50 . 5 = 250. Với mỗi tỉnh người ta ghi lại số phần trăm những trẻ mới sinh có khối lượng dưới 2500g. Sau đây là kết quả khảo sát ở 43 tỉnh trong một năm ( đơn vị %) 5,1. Ta vẽ biểu đồ tần số hình cột với 5 cột hình chữ nhật, các đáy tương ứng. Hỏi cột nào có chiều cao lớn nhất. Từ dãy số liệu ta có bảng phân bố tần số tần suất ghép lớp như sau: Nhìn vào bảng ta thấy hình chữ nhật đáy có chiều cao 17 là lớn nhất.
Câu 3: Chọn 36 học sinh nam của một trường THPT và đo chiều cao của họ ta thu được mẫu số liệu sau (đơn vị centimet): Ta vẽ biểu đồ hình quạt với 5 lớp. Ta có bảng phân bố tần số ghép lớp như sau. Từ đó ta thấy lớp có tần số 12 là cao nhất, nên có diện tích lớn nhất. Câu 4: Cơ cấu quản lý kinh doanh điện nông thôn thể hiện qua biểu đồ hình quạt như hình vẽ. Quản lý điện xa thôn CTy CP, DCTN. Câu 5: Biểu đồ hình quạt của thống kê giá trị xuất khẩu của nước ta về dầu hỏa là 800 triệu USD. Hỏi giá trị xuất khẩu của than đá là bao nhiêu triệu USD. Nhôm Dựa vào biểu đồ ta thấy dầu hỏa chiếm 50%. Vậy tổng giá trị xuất khẩu của tất cả 4 mặt hàng. Dựa vào biểu đồ, ta thấy than đá chiếm 25%. Vậy giá trị xuất khẩu về than đá của nước ta.
Câu 6: Cho biểu tần suất hình cột của thống kê nhiệt độ thành phố vinh từ năm 1961 đến 1990 (30 năm) như hình vẽ. Hỏi Lớp nhiệt độ [17: 19) chiếm bao nhiêu %?. Câu 7: Cho biểu đồ đường gấp khúc tần suất của thống kê chiều dài của 60 lá dương xỉ trưởng thành như hình vẽ. Hỏi tần suất phần trăm của lớp [20: 30) là? Giá trị đại diện của lớp [20: 30) là 25, nhìn vào biểu đồ ta thấy lớp [20: 30) chiếm 30%. Câu 8: Cho biểu đồ hình quạt về cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp trong nước năm 1999, phân theo thành phần kinh tế. Hỏi khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm bao nhiêu %?