Biện luận (lí thuyết) để xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của ancol

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Biện luận (lí thuyết) để xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của ancol, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 11.

Nội dung bài viết Biện luận (lí thuyết) để xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của ancol:
Chủ đề 3: Biện luận (lí thuyết) để xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của ancol 16. Có năm chất chứa một loại chức ancol có công thức C3H8On với n 0. Viết công thức cấu tạo năm chất đó. Giải: 17. a) Biện luận để xác định công thức phân tử của các chất có công thức nguyên sau đây. (1) (C2H5O)n là ancol đa chức. (2) (C4H9ClO)n; (C3H4O3)n là axit no đơn chức.
(Đề thi tuyển sinh vào trường Đại học Dân lập Văn Lang năm 1997) b) Ba hợp chất hữu cơ A1, A2, A3 có công thức phân tử tương ứng là CH4, C2H6O, C3H8O3. Xác định công thức cấu tạo của A1, A2, A3 biết trong phân tử của chúng có cùng một loại nhóm chức. Viết phương trình hóa học của các phản ứng tạo thành cao su Buna từ A2 (ghi điều kiện phản ứng). (Trích đề thi tuyển sinh Đại học Cao đẳng năm 2006 khối A).
Giải: (C2H5O)n = C2H5nOn; ancol no đa chức: 5n = 2 x 2n + 2 = n = 2. Công thức phân tử: C4H10O2 (CH2COO)n = CnH2nClOn có số liên kết T giống như số liên kết T. Số liên kết c = [(2 x 3n + 2) – 4n] 1/2 = n + 1. Mặt khác: số nhóm chức axit số liên kết. Công thức phân tử: C6H8O6. b) + Xác định CTCT của A1, A2, A3: Các phản ứng tạo thành cao su Buna từ A.