Bất đẳng thức lượng giác và tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức lượng giác

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Bất đẳng thức lượng giác và tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức lượng giác, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Bất đẳng thức lượng giác và tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức lượng giác:
Bất đẳng thức lượng giác và tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức. lượng giác. Phương pháp giải. Sử dụng phương pháp chứng minh đại số quen biết. Sử dụng các tính chất về dấu của giá trị lượng giác một góc. Sử dụng kết quả sin a < 1, cosa < 1 với mọi số thực a. Các ví dụ điển hình. Ví dụ 1: Chứng minh rằng với 0 < a <3 thì bất đẳng thức tương đương với 2 cos a. Bất đẳng thức tương đương với cos a sin a. Ví dụ 2: Cho 0 < a. Ví dụ 3: Chứng minh rằng với 0 < a < T thì bất đẳng thức tương đương. Vậy bất đẳng thức (*) đúng suy ra ĐPCM. Ví dụ 4: Tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của biểu thức.