Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 7 bài viết Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 7.

Nội dung bài viết Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu:
A TÓM TẮT LÍ THUYẾT Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu hay bảng phân phối thực nghiệm của một dấu hiệu X thường có dạng: Giá trị của X Tần số tương ứng x1 m1 x2 m2…… xk mk Tổng số n =… hoặc có dạng: x1 x2 x2… xk−1 xk m1 m2 m3… mk−1 mk Nhận xét. 1 Từ bảng số liệu thống kê ban đầu ta có thể chỉ ra có thể lập bảng tần số. 2 Bảng tần số giúp người điều tra dễ dàng đưa ra các nhận xét. B PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VÍ DỤ 1. Khi điều tra về “Môn học mà bạn yêu thích nhất ”đối với bạn trong lớp, Hoa đã ghi lại bằng bảng điều tra ban đầu như sau: Hóa học Sinh học Vật lý Hóa học Toán học Văn học Toán học Hóa học Sinh học Địa lý Anh văn Vật lý Anh văn Văn học Toán học Địa lý Lịch sử Địa lý Vật lý Sinh học Toán học Văn học Toán học Lịch sử Văn học Hãy lập bảng phân phối thực nghiệm và có nhận xét gì trong quá trình điều tra.
LỜI GIẢI. Ta có bảng phân phối thực nghiệm như sau: STT Môn học Tần số 1 Toán học 5 2 Vật lý 3 3 Hóa học 3 4 Văn học 4 5 Anh văn 2 6 Sinh học 3 7 Lịch sử 2 8 Địa lý 3 Từ bảng trên, ta thấy: Có nhiều bạn yêu thích môn Toán nhất và có ít bạn thích học môn Anh và môn Sử. VÍ DỤ 2. Điều tra 100 gia đình trong một khu vực dân cư, người ta có bảng số liệu như sau: 2 1 6 4 2 7 3 5 1 8 5 1 4 4 2 5 3 5 2 7 3 1 4 5 2 3 1 5 2 8 1 3 6 5 8 6 5 6 4 4 2 4 3 5 8 7 1 6 2 2 2 3 2 1 6 2 2 2 6 2 1 3 2 3 2 2 2 4 4 2 3 5 1 3 1 5 6 7 3 3 3 6 8 5 3 5 6 1 3 3 1 8 7 4 4 6 1 8 5 5 1 Dấu hiệu là gì? 2 Hãy lập bảng phân phối thực nghiệm cùng tần số các giá trị của dấu hiệu đó. LỜI GIẢI. 1 Dấu hiệu “Số con trong gia đình trong khu vực”. 2 Lập bảng phân phối thực nghiệm: Số con trong Tần số một gia đình 1 13 2 20 3 17 4 12 5 15 6 11 7 5 8 7 Tổng số = 100 C BÀI TẬP LUYỆN TẬP.
BÀI 1. Để khảo sát kết quả học Toán của trường, người ta chọn ra một lớp bất kì để làm bài kiểm tra. Kết quả kiểm tra như sau: 3 4 10 9 10 5 6 9 8 10 8 8 5 7 5 5 3 8 4 8 6 5 7 6 9 7 9 6 7 6 9 6 9 5 7 10 8 7 6 9 8 10 3 8 7 7 7 5 9 6 1 Từ cuộc điều tra trên, nêu dấu hiệu là gì? 2 Hãy lập bảng phân phối thực nghiệm cùng tần số các giá trị của mỗi dấu hiệu đó. LỜI GIẢI. 1 Dấu hiệu cần điều tra “Chất lượng học tập của học sinh”. 2 Ta có bảng phân phối thực nghiệm: Điểm số Tần số 3 3 4 2 5 7 6 8 7 9 8 8 9 Z 10 5 Tổng số = 50 BÀI 2. Năng suất lao động của công nhân trong một xí nghiệp bánh kẹo như sau (hộp/ngày): 10 12 14 11 15 12 13 15 15 11 15 12 12 12 13 12 15 15 12 14 13 11 10 14 12 1 Từ cuộc điều tra trên, hãy nêu dấu hiệu là gì? 2 Hãy lập bảng phân phối thực nghiệm cùng tần số các giá trị của mỗi dấu hiệu đó và nêu ra một vài nhận xét.
LỜI GIẢI. 1 Dấu hiệu cần điều tra “Năng suất làm việc của công nhân”. 2 Ta có bảng phân phối thức nghiệm: Điểm số Tần số 10 2 11 4 12 7 13 3 14 3 15 6 Tổng số = 25 Từ bảng trên, ta thấy: • Có 6 trên 25 công nhân làm được 15 hộp bánh một ngày, chiếm tỉ lệ cao. • Số công nhân làm được 10, 13, 14 hộp/ngày chiếm tỉ lệ thấp. BÀI 3. m1cm Cho bảng tần số: Giá trị 10 20 30 40 50 Tần số 5 9 7 3 6 n = 30 Hãy viết lại bảng số liệu ban đầu từ bảng trên. LỜI GIẢI. Từ bảng tần số, ta có bảng số liệu ban đầu như sau: 10 20 30 30 40 50 50 10 20 20 30 30 30 20 50 40 10 20 20 20 10 50 50 20 50 10 30 20 30 40.