Bài toán về mắt

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Bài toán về mắt, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lí 11.

Nội dung bài viết Bài toán về mắt:
Chuyên đề 5. BÀI TOÁN VỀ MẮT A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Mắt thường + Là mắt khi không điều tiết có tiêu điểm nằm trên võng mạc (màng lưới) + Mắt bình thường có điểm cực cận Cc cách mắt cỡ 25cm (OCC = Đ ≈ 25cm), điểm cực viễn ở vô cùng (OCv = ∞) + Giới hạn nhìn rõ của mắt [CC;CV] + Công thức về thấu kính mắt: d OV f dd. Khi quan sát ở vô cực (không điều tiết) thì d = OCv = ∞. Khi quan sát ở cực cận (điều tiết tối đa) thì d = OCc = Đ: c 11 D f OC OV. Khi chuyển từ trạng thái quan sát vật ở vị trí cách mắt d1 sang trạng thái quan sát vật ở vị trí cách mắt d2 thì độ biến thiên độ tụ của mắt là: 2 1 D d d. Khi chuyển từ trạng thái không điều tiết sang trạng thái điều tiết tối đa thì: C V 1 1 D OC + Góc trông vật AB là góc α tạo bởi hai tia sáng xuất phát từ hai điểm A và B tới mắt. + Năng suất phân li của mắt αmin là góc trông nhỏ nhất giữa hai điểm mà mắt còn có thể phân biệt được hai điểm đó. AB AB tan OA α 238.
Lưu ý: Khi tính toán các công thức liên quan đến độ tụ D hay độ biến thiên độ tụ ∆D thì nhất thiết phải để đơn vị chiều dài ở dạng mét (m) 2. Mắt cận thị + Mắt cận thị là mắt khi không điều tiết có tiêu điểm nằm trước võng mạc. Do đó có fmax < OV với OV là khoảng cách từ quang tâm thuỷ tinh thể tới võng mạc. Khoảng cực cận OCC = Đ < 25cm, OCV có giá trị hữu hạn + Cách sửa (có 2 cách, cách 1 có lợi nhất thường được sử dụng) Cách 1: Đeo thấu kính phân kỳ để nhìn xa như người bình thường, tức là vật ở vô cực cho ảnh ảo qua kính nằm ở điểm cực viễn. Sơ đồ tạo ảnh: Ok O S SC S V kv v k. Khi Ok là khoảng cách từ kính tới mắt. Cách 2: Đeo thấu kính phân kỳ để nhìn gần như người bình thường, tức là vật đặt cách mắt 25cm cho ảnh ảo qua kính nằm ở điểm cực cận. Ta có: kc d 25 d O C với k = OO’ là khoảng cách từ kính tới mắt. Chú ý: OCc = Đ là khoảng thấy rõ ngắn nhất của mắt là khoảng cách từ điểm cực cận (CC) đến mắt. 239 3. Mắt viễn thị + Là mắt khi không điều tiết có tiêu điểm nằm sau võng mạc (fmax > OV) + Điểm cực cận ở xa hơn mắt bình thường (OCC = Đ > 25cm) + Cách sửa: Đeo thấu kính hội tụ để nhìn gần như người bình thường, tức là vật đặt cách mắt 25cm cho ảnh ảo qua kính nằm ở điểm cực cận. Sơ đồ tạo ảnh: Ok O S SC S V (với l = OOk là khoảng cách từ kính tới mắt) Tiêu cự của kính: k k k dd f 0 d d 111.
B. VÍ DỤ MẪU Ví dụ 1: Một người có mắt bình thường (không tật) nhìn thấy được các vật ở rất xa mà không phải điều tiết. Khoảng cực cận của người này là OCc = 25 cm. Độ tụ của mắt người này khi điều tiết tối đa tăng thêm bao nhiêu? Hướng dẫn giải Theo bài ra: OCc = 25 cm, OCV = ∞. Ảnh thu được nằm trên võng mạc nên d = OV. Áp dụng công thức về thấu kính mắt: 111 1 1 D + Khi mắt nhìn vật ở điểm cực viễn (ngắm chừng ở cực viễn d = OCV): min max v 1 1 + Khi mắt nhìn vật ở điểm cực cận (ngắm chừng ở cực cận d = OCC): max min C 11 + Độ biến thiên độ tụ: max min 1 D 4dp 0,25 ∆. Ví dụ 2: Mắt một người bình thường về già, khi điều tiết tối đa thì tăng độ tụ thêm 1 dp. a) Xác định điểm cực cận và cực viễn của mắt b) Tính độ tụ của thấu kính phải đeo (cách mắt 2 cm) để mắt nhìn thấy một vật cách mắt 25 cm không điều tiết.
Hướng dẫn giải a) Điểm cực viễn của mắt bình thường ở vô cùng ⇒ OCv = ∞ + Khi mắt nhìn vật ở điểm cực viễn: min max v 1 OV OC OV + Khi mắt nhìn vật ở điểm cực cận: max min c 111 D f + Độ biến thiên độ tụ: max min c 1dp OC 1 m OC ∆. Vậy điểm cực cận của mắt người này cách mắt 100 cm b) Để mắt nhìn thấy vật mà không phải điều tiết thì qua kính ảnh phải hiện ở vô cùng ⇒ d = ∞ muốn vậy thì vật phải đặt ở tiêu điểm vật của kính ⇒ d = f = OCv – l = 25 – 2 = 23 (cm) = 0,23 (m). Vậy độ tụ của kính là: D 4,35dp f 0,23. Ví dụ 3: Một mắt bình thường có tiêu cự biến thiên từ fmin = 14 mm đến fmax. Biết khoảng cách từ thuỷ tinh thể đến võng mạc là 15mm. Tìm phạm vi nhìn rõ của mắt và độ biến thiên độ tụ của mắt khi chuyển từ trạng thái không điều tiết sang điều tiết tối đa. Hướng dẫn giải + Khoảng cách từ thuỷ tinh thể đến võng mạc: 3 d OV 15 mm.
Mắt bình thường, khi nhìn vật ở cực viễn Cv thì d = OCV = ∞ tiêu cự của thủy tinh thể lúc này cực đại fmax. Ta có: min 3 max 200 D dp f + Khi mắt nhìn vật ở cực cận Cc thì d = OCc tiêu cự của thủy tinh thể lúc này cực cực tiểu fmin = 14mm ⇒ max 3 min 1 1 500. Ta có: c min c cm f OV OC 14 15 OC + Vậy phạm vi nhìn rõ của mắt người này từ 21 cm trở ra đến vô cùng + Độ biến thiên độ tụ của mắt khi chuyển từ trạng thái không điều tiết sang điều tiết tối đa: max min 500. Ví dụ 4: Mắt một người có điểm cực viễn Cv cách mắt 50 cm. a) Mắt người này bị tật gì? b) Muốn nhìn thấy vật ở vô cực không điều tiết, người đó phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu? (Coi kính đeo sát mắt). c) Điểm Cc cách mắt 10 cm. Khi đeo kính trên (sát mắt) thì người đó nhìn thấy điểm gần nhất cách mắt bao nhiêu? Hướng dẫn giải Mắt người bình thường có điểm cực viễn CV ở vô cùng và cực cận CC cách mắt cỡ 25 cm (OCC = 25cm).
Mắt người viễn thị có điểm cực viễn CV ở vô cùng và cực cận CC xa hơn mắt thường (OCC > 25cm) 242. Mắt người cận thị có điểm cực viễn CV không nằm ở vô cùng mà cách mắt một khoảng cách hữu hạn nào đó và cực cận CC gần hơn mắt thường (OCC < 25cm). Từ các đặt điểm của mắt như phân tích ở trên ta dễ dàng nhận ra tật của mắt người này như sau: a) Mắt người này có điểm cực viễn Cv cách mắt 50 cm ( giá trị hữu hạn) nên mắt người này bị cận thị. b) Muốn mắt nhìn ở vô cực mà không phải điều tiết thì người này phải đeo kính có độ tụ D1 sao cho vật đặt ở vô cực cho ảnh ảo ở điểm cực viễn của mắt (vì ảnh là ảnh ảo nên d < 0). Độ tụ kính cần đeo: v 11 2dp f d d OC 0,5 c) Khi đeo kính trên mà nhìn vật cách mắt đoạn gần nhất là d thì ảnh ảo sẽ hiện ở điểm cực cận của mắt (d = -10 cm).
Vậy khi đeo kính trên (kính đeo sát mắt) thì người đó nhìn thấy điểm gần nhất cách mắt 12,5 cm. Ví dụ 5: Một người đeo sát mắt một kính có độ tụ D = -1,25 dp thì nhìn rõ những vật nằm cách mắt trong khoảng từ 20 cm đến rất xa. Mắt người này mắc tật gì? Xác định giới hạn nhìn rõ của mắt người ấy khi không đeo kính? Hướng dẫn giải + Tiêu cự của thấu kính là: 1 1 f 0,8 m 80cm D 1,25 + Vật ở rất xa tức là d = ∞ cho ảnh d = f = -80 cm là ảnh ảo trước thấu kính (tức trước mắt) là 80 cm. Vậy điểm cực viễn cách mắt 80 cm < ∞ nên mắt đó là mắt cận thị. + Khi nhìn vật qua kính, ở cách mắt d = 20 cm thì sẽ cho ảnh ảo ở điểm cực cận nên ta có d = -OC. Mà: 11 1 f dd 43 c 80 OC cm 26,67 cm 80. Vậy giới hạn nhìn rõ của mắt người này là từ 26,67 cm đến 80 cm. Ví dụ 6: Mắt một người cận thị có khoảng cực cận là 12,5 cm và khoảng nhìn rõ của mắt là 37,5 cm. a) Hỏi người này phải đeo kính có độ tụ bằng bao nhiêu để nhìn rõ được các vật ở vô cực mà không phải điều tiết? b) Người đó đeo kính có độ tụ như thế nào thì sẽ không nhìn thấy rõ được bất kì vật nào trước mắt? Coi kính đeo sát mắt. Hướng dẫn giải a) Khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn: OC 12,5 37,5 50 cm + Khi đeo kính nhìn vật ở vô cực thì cho ảnh ảo ở điểm cực viễn nên ta có: v 11 0,5 m f d + Độ tụ của kính là: 1 1 D 2dp f 0,5 b) Để không nhìn thấy vật thì ảnh phải nằm ngoài phạm vi nhìn rõ của mắt + Nếu kính là thấu kính hội tụ thì ảnh ảo sẽ nằm trước kính từ sát kính đến xa vô cùng tức là luôn có những vị trí của vật cho ảnh ảo nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt và mắt có thể nhìn rõ được các vật đó. + Với thấu kính phân kì ảnh của mọi vật là ảo nằm trong khoảng từ kính đến tiêu điểm ảnh F ⇒ Nếu F nằm bên trong điểm cực cận Cc thì mắt không thể nhìn rõ được bất cứ vật nào. Do đó ta có: OF OC f 12,5 cm 0,125 m. Vậy muốn không nhìn thấy rõ được bất kì vật nào trước mắt thì người này phải đeo kính phân kỳ có độ tụ thỏa mãn D 8dp 244. Ví dụ 6: Một người cận thị có giới hạn nhìn rõ từ 20 cm đến 50 cm. Có thể sửa tật cận thị của người đó bằng hai cách: + Đeo kính cận L1 để có thể nhìn rõ vật ở rất xa. + Đeo kính cận L2 để có thể nhìn vật ở gần nhất là 25 cm. a) Hãy xác định số kính (độ tụ) của L1 và L2. b) Tìm khoảng cực cận khi đeo kính L1 và khoảng cực viễn khi đeo kính L2. c) Hỏi sửa tật cận thị theo cách nào có lợi hơn? Vì sao? Giả sử kính đeo sát mắt. Hướng dẫn giải a) Xác định số kính: *Khi đeo kính L1: + Qua L1 vật ở vô cực cho ảnh ảo ở điểm cực viễn của mắt cận. Như vậy: 1 V 1 d 11 1 f 50 cm. Độ tụ của kính L1 là: 1 D 2dp f 0,5 * Khi đeo kính L2: + Vật ở cách mắt 25cm cho ảnh ảo ở điểm cực cận của mắt. Như vậy: 2 C 2 d. Độ tụ của kính L2 là: 2 D 1dp f 1 b) Tìm khoảng cực cận khi đeo kính L1 và khoảng cực viễn khi đeo kính L2: *Khoảng cực cận khi đeo kính L1 + Vật chỉ có thể đặt gần mắt nhất ở vị trí cho ảnh ảo ở điểm cực cận của mắt. + Như vậy: 1 d 20cm d f 20 50 d 33,3cm. Vậy điểm gần nhất khi đeo kính L1 còn nhìn rõ vật cách mắt là 33,3 cm *Khoảng nhìn rõ xa nhất khi đeo kính L2 + Vật chỉ có thể đặt xa mắt nhất ở vị trí cho ảnh ảo ở điểm cực viễn của mắt. + Như vậy: 50cm d f 50 100 d. Vậy điểm xa nhất khi đeo kính L2 còn nhìn rõ vật cách mắt là 100 cm. c) Khi đeo kính L1 phạm vi nhìn từ 33,3 cm đến vô cùng, còn khi đeo kính L2 phạm vi nhìn từ 25 cm đến 100 cm. Vậy đeo kính L1 có lợi hơn. Ví dụ 7: Mắt viễn thị nhìn rõ được vật cách mắt gần nhất 40 cm. Tính độ tụ của kính phải đeo để có thể nhìn rõ vật đặt cách mắt gần nhất là 25 cm. Biết kính đeo sát mắt. Hướng dẫn giải: Theo đề ra ta có: OCc = 40 cm Khi đeo kính sát mắt, mắt nhìn thấy ảnh ảo của vật tại Cc. Do đó: c d OC 40 cm d. Ta có: D 1,5dp d d 0,25 0,4. Ví dụ 8: Một người chỉ nhìn rõ được các vật cách mắt từ 50 cm trở ra xa a) Mắt bị tật gì? b) Tính độ biến thiên độ tụ của thuỷ tinh thể khi người này quan sát các vật trong khoảng nhìn rõ của mắt. c) Người này phải đeo kính hội tụ hay phân kì, có độ tụ bao nhiêu để có thể nhìn rõ các vật ở trước mắt 25 cm? Coi kính đeo sát mắt. Hướng dẫn giải a) Mắt người này chỉ nhìn rõ được các vật cách mắt từ 50 cm trở ra xa nghĩa là có điểm cực cận CC cách mắt 50 cm (OCC > 25cm) và có điểm cực viễn CV ở vô cùng nên mắt người này bị viễn thị. b) Sơ đồ tạo ảnh: d AB A B OV + Khi vật ở CC: D d d OC OV + Khi vật ở CV: 2 d OC OV + Vậy độ biến thiên của độ tụ của thủy tinh thể là: D 2dp OC OC 0,5 ∆ c) Vì mắt người này bị viễn thị nên cần đeo kính hội tụ sao cho khi nhìn vật ở cách mắt 25 cm thì cho ảnh ảo ở điểm cực cận của mắt.
Ví dụ 9: Một người mắt bị viễn thị. a) Nếu người này đeo kính có độ tụ D = 4 dp, thì mắt có thể nhìn thấy rõ một vật cách mắt 25 cm. Kính đeo sát mắt. Tính khoảng cực cận của mắt. b) Khi về già, mắt nhìn thấy rõ những vật gần mắt nhất là 40cm. Người này phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu để thấy rõ nhất một vật cách mắt 25cm (kính đeo sát mắt). Hướng dẫn giải a) Tiêu cự của kính này là: 0,25 m 25 cm D 4 + Khi đeo kính này nếu vật đặt ở điểm cực cận của mắt thì sẽ cho ảnh ảo cách mắt 25 cm nên ⇒ d = -25 cm. Do đó vị trí đặt vật là: d f 25 25 d 12,5 cm d + Vậy khoảng cực cận của mắt là 12,5 cm b) Khi về già thì điểm cực cận của mắt là Cc = 40 cm. + Người này phải dùng kính có tiêu cự f sao cho khi đặt vật cách mắt 25 cm thì cho ảnh ảo cách mắt 40 cm. BÀI TẬP VẬN DỤNG.