Bài toán tính tuổi thọ của cổ vật

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Bài toán tính tuổi thọ của cổ vật, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lí 12.

Nội dung bài viết Bài toán tính tuổi thọ của cổ vật:
3. Bài toán tính tuổi thọ của cổ vật Ví dụ 1: Độ phóng xạ của mẫu tượng gỗ bằng k lần độ phóng xạ của một khúc gỗ cùng loại mới chặt hạ. Tìm tuổi thọ của mẫu tượng gỗ trên, biết chu kì bán rã của C14 là T. Cho biết k0 25T 5600 năm A. 14200 năm B. 16200 năm C. 11200 năm D. 10200 năm Lời giải Gọi H H0 lần lượt là độ phóng xạ của khúc gỗ mới chặt và của pho tượng cổ năm ta được tuổi thọ của mẫu tượng gỗ trên là Đáp án C Ví dụ 2: 210 84 Po là chất phóng xạ ra hạt α và biến đổi thành hạt nhân chì 206 82 Po với chu kì bán rã là T 138 ngày. Một mẫu chất, ở thời điểm ban đầu là Ponoli nguyên chất, ở thời điểm khảo sát tỉ số khối lượng chì tạo thành và khối lượng Po còn lại là 0,2. Tìm tuổi thọ của mẫu chất trên? A. 30 ngày B. 27,60 ngày C. 90 ngày D. 36,94 ngày Lời giải Gọi m0 là khối lượng ban đầu của 210 84 Po thì tại thời điểm t, ta có khối lượng Ponoli còn lại là?
Khối lượng 210 84 Po đã phóng xạ là? Cứ một hạt nhân 210 84 Po phóng xạ sẽ tạo ra một hạt nhân 206 82 Po nên số mol của 210 84 Po đã phóng xạ bằng số mol của 206 82 Po tạo thành. Do đó khối lượng 206 82 Po tạo thành là t. Theo bài ra ta có Đáp án D. Ví dụ 3: Giả sử tại một thời điểm t nào đó, tỉ lệ khối lượng giữa 235 92 U và 238 92 U là 0,005. Biết chu kì bán rã của 235 92 U và 238 92 U lần lượt là T. Khi Trái Đất bắt đầu hình thành thì tỉ lệ khối lượng giữa 235 92 U và 238 92 U là 0,3. Biết trong quá trình tồn tại 235 92 U và 238 92 U không được tạo ra thêm bởi các phóng xạ khác. Hãy tìm tuổi thọ của Trái Đất tại thời điểm đó? Lời giải Gọi m m 01 02 lần lượt là khối lượng ban đầu của của 235 92 U và 238 92 U Tại thời điểm t, tỉ lệ khối lượng mỗi chất tưong ứng còn lại là?