Bài toán lực đàn hồi

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Bài toán lực đàn hồi, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lí 10.

Nội dung bài viết Bài toán lực đàn hồi:
Dạng 2: Lực đàn hồi + Khi treo một vật vào lò xò thẳng đứng, từ điều kiện cân bằng ta có: + Khi vật cân bằng trên mặt phẳng nghiêng góc α so với mặt phẳng ngang: mg sin F Psin lk α Độ cứng tương ứng với lò xo ghép – Ghép song song: ss 1 2 n k – Ghép nối tiếp: + Từ một lò xo cắt thành nhiều phần (xem chủ đề 6). Ví dụ 1: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 30 cm, khi lò xo bị kéo bằng lực 5N thì chiều dài của lò xo là 36 cm. Hỏi chiều dài của lò xo là bao nhiêu khi nó bị nén một lực 10N? A. 18 cm. B. 20 cm. C. 24 cm. D. 42 cm.
Lời giải: Chiều dài lúc sau của lò xo là 20 2 18cm. Đáp án A. Ví dụ 2: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 0l. Treo lò xo thẳng đứng và móc vào đầu dưới một quả cân có khối lượng 1 m g 100 thì lò xo dài 31 cm. Treo thêm vào đầu dưới một quả cân nữa có khối lượng 2 m g 100 chiều dài lò xo khi này là 32 cm. Lấy 2 g ms. Chiều dài tự nhiên 0l và độ cứng k của lò xo là: A. 30 cm; 100N/m. B. 30 cm; 1N/m. C. 29 cm; 100N/m. D. 29 cm; 1N/m. Lời giải: Từ điều kiện cân bằng của các quả nặng trong hai trường hợp suy ra: Đáp án A.
Ví dụ 3: Một con lắc lò xo gồm quả cầu khối lượng 100g gắn vào lò xo nhẹ có độ cứng 50 N/m và chiều dài tự nhiên 12 cm. Đặt con lắc trên một mặt phẳng nghiêng một góc α so với mặt phẳng ngang thì chiều dài lò xo khi đó là 11 cm. Bỏ qua ma sát, lấy g ms. Tính góc α. Lời giải: Trọng lực P được phân tích thành 2 lực thành phần Thành phần nén lò xo, do đó lò xo gây ra lực đàn hồi chống lại lực nén này (định luật III Niutơn). Tại vị trí cân bằng ta có Fđb cân bằng với Từ đó suy ra Đáp án D. STUDY TIPS Có thể dùng công thức tính nhanh ở trên.