Bài toán công thức tăng trưởng dân số

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Bài toán công thức tăng trưởng dân số, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Bài toán công thức tăng trưởng dân số:
BÀI TOÁN 2. CÔNG THỨC TĂNG TRƯỞNG DÂN SỐ Công thức: 0 (1) n NN r trong đó N0 là dân số năm ban đầu, r là tỷ lệ tăng dân số/năm, n là số năm và N là dân số năm cần tìm. Ví dụ 1: Theo báo cáo của chính phủ dân số của nước ta tính đến tháng 12 năm 2018 là 95,93 triệu người, nếu tỷ lệ tăng trưởng dân số trung bình hằng năm là 1,33% thì dân số nước ta vào tháng 12 năm 2025 là bao nhiêu? Lời giải Dân số nước ta vào tháng 12 năm 2025 là: 7 N 95,93 1 1,33% 105,23 triệu người.
Ví dụ 2: Dân số của một xã hiện nay là 10.000 người, người ta dự đoán sau 2 năm nữa dân số xã đó là 10404 người. Hỏi trung bình mỗi năm, dân số của xã đó tăng bao nhiêu phần trăm. Lời giải Theo công thức ta có: 2 0 1 10404 10000 1 0,02% n NN r r r/năm.