Bài toán CO2, SO2 dẫn vào dung dịch bazơ

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Bài toán CO2, SO2 dẫn vào dung dịch bazơ, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Bài toán CO2, SO2 dẫn vào dung dịch bazơ:
DẠNG 2. Bài toán CO2, SO2 dẫn vào dung dịch bazơ. I. Tác dụng với NaOH, KOH – Khi cho CO2 (hoặc SO) tác dụng với dung dịch NaOH đều xảy ra 3 khả năng tạo muối: Lưu ý: Với những bài toán không thể tính k, ta có thể dựa vào dữ liệu để bài đã cho để tìm ra khả năng tạo muối như thế nào. Hấp thu CO2 vào NaOH dư chỉ tạo muối Na2CO3 – Hấp thu CO dư vào NaOH chỉ tao muối NaHCO3. Hấp thụ CO2 vào NaOH tạo dung dịch muối. Sau đó thêm BaCl2 vào dung dịch muối thấy kết tủa. Thêm tiếp Ba(OH)2 dư vào thấy xuất hiện thêm kết tủa: tạo ra 2 muối Na2CO3 và NaHCO3. Nếu bài toán không cho bất kì dữ liệu nào thì phải chia trường hợp để giải. II. Tác dụng với Ca(OH)2, Ba(OH)2: Tương tự như khi cho CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch NaOH, KOH thì khi tác dụng Ca(OH)2, Ba(OH)2 đều xảy ra 3 khả năng tạo muối. Tạo ra 2 muối CaCO3 và Ca(HCO3)2 * Lưu ý: Với những bài toán không thể tính k, ta có thể dựa vào dữ liệu | đề bài đã cho để tìm ra khả năng tạo muối như thế nào: Hấp thu CO2 vào nước vôi dư chỉ tạo muối CaCO3. Hấp thu CO2 dư vào nước vôi, lúc đầu thấy có kết tủa trắng, một lúc sau kết tủa tan: Chỉ tạo muối Ca(HCO3)2. Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy tạo kết tủa. Sau đó thêm NaOH dư vào thấy xuất hiện thêm kết tủa: Tạo ra 2 muối CaCO3 và Ca(HCO3)2. Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy tạo kết tủa, lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng nước lọc lại thấy kết tủa trắng nữa: Tạo ra 2 muối CaCO3 và Ca(HCO3)2. Nếu bài toán không cho bất kì dữ liệu nào thì phải chia trường hợp để giải. III. Tác dụng với hỗn hợp NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2. Đối với bài toán này, ta không thể tính k như những công thức trên mà sử dụng công thức sau.
Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol C2H5OH rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình chứa 75ml dung dịch Ba(OH)2 2M. Tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng là.
Ví dụ 2: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 500ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là.
Ví dụ 3: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 125 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thu được dung dịch X. Coi thể tích dung dịch không thay đổi, nồng độ mol của chất tan trong dung dịch X là A. 0,4M B. 0,2M C. 0,6M D. 0,1M (Trích đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010).