Bài tập dựa vào một số tính chất hóa học của phenol và ancol thơm

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Bài tập dựa vào một số tính chất hóa học của phenol và ancol thơm, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 11.

Nội dung bài viết Bài tập dựa vào một số tính chất hóa học của phenol và ancol thơm:
Chủ đề 6 Dựa vào một số tính chất hóa học của phenol và ancol thơm 58. Cho 2 chất X, Y là đồng phân của nhau đều chứa C, H và một nguyên tử oxi, trong phân tử của chúng đều chứa vòng benzen. X có thể tác dụng với Na và NaOH, còn Y chỉ tác dụng được với Na. Hãy viết công thức cấu tạo của X, Y và phản ứng của chúng lần lượt với Na, NaOH. Cho tỉ khối hơi của X so với oxi bằng 3,375. (Đề thi tuyển sinh vào trường ĐH Giao thông Vận tải TP. HCM năm 1998).
Giải: X: My = 32 x 3,375 = 108 12x + y + 16 = 108. Vậy X là C7H8O. X chứa vòng benzen, tác dụng với Na và NaOH, vậy X là HO – C6H4 – CH3. X có 3 công thức cấu tạo: Phản ứng: Y tác dụng với Na, Y là ancol: C6H5CH2OH + Na = C6H5CH2ONa + H2 59. Cho 6,1 gam một chất hữu cơ A tác dụng với dung dịch brôm dư. Sau phản ứng thu được 17,95 gam kết tủa chứa 3 nguyên tử brôm trong phân tử. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của chất A biết rằng chất A là một đồng đẳng của phenol.
Giải: Công thức chất A là: CnH2n-7OH. Phương trình phản ứng với dung dịch brom. Giải ra ta được n = 8. Chất A có công thức phân tử C8H9OH. Công thức cấu tạo. 60. Cho 31 gam hỗn hợp 2 phenol A và B liên tiếp trong cùng dãy đồng đẳng của phenol đơn chức tác dụng vừa đủ với 0,5 lít dung dịch NaOH 0,6M. Xác định công thức phân tử của hai phenol và % khối lượng hỗn hợp.
Giải: Gọi công thức chung của hai phenol liên tiếp trong cùng dãy đồng đẳng của phenol đơn chức là CnH2n-7OH. Phương trình phản ứng của hai phenol tác dụng với NaOH. Vậy một phenol là: C6H5OH (A) và CH3 – C6H4OH (B) Từ đó tính % khối lượng mỗi chất là 30,32% và 69,68%.
61. Cho Na tác dụng với dung dịch A gồm phenol và xiclohexanol (C6H11OH) trong hexan (làm dung môi) người ta thu được 1792cm3 hiđro (ở đktc). Mặt khác, nếu cho nước brom (lấy dư) phản ứng với cùng một lượng dung dịch A như trên thì thu được 19,86 gam kết tủa trắng. Tính khối lượng phenol và xiclohexanol trong dung dịch A. (Đề thi tuyển sinh vào trường Đại học Dược Hà Nội năm 1997).