ATP – Đồng tiền năng lượng của tế bào

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết ATP – Đồng tiền năng lượng của tế bào, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 10.

Nội dung bài viết ATP – Đồng tiền năng lượng của tế bào:
Ađếnôzin triphôtphat (ATP) là tiền tệ năng lượng của mọi tế bào, bởi ATP được dùng cho tất cả các quá trình cần năng lượng. Ađênin Liên kết cao năng Ribôzo Phân tử đường 5C (ribôzơ) được dùng làm bộ khung để gắn ađênin và ba nhóm Ađênôzin Triphôtphat phôtphat tạo nên phân tử ATP (ađênôzin (A) (TP) triphôtphat). Chỉ có hai liên kết phôtphat ngoài cùng là liên kết cao năng, có đặc Hình 21.2. Cấu trúc phân tử ATP điểm là mang nhiều năng lượng.
ATP truyền năng lượng cho các hợp chất khác thông qua chuyển nhóm phôtphat cuối cùng để trở thành ADP (ađênôzin điphôtphat) rồi gần như ngay lập tức ADP lại được gắn thêm nhóm phôtphat để trở thành ATP. ATP có khả năng cung cấp đủ năng lượng cho tất cả mọi hoạt động của tế bào. Hình 21.3. Sơ đồ minh hoạ vai trò của ATP trong các hoạt động sống của tế bào Sinh tổng hợp các chất Co CƠ Dẫn truyền xung thần kinh Vận chuyển các chất (hoạt tải) ADP + Pvc – ATP ATP Chất hữu cơ của tế bào + O2 Ti thể: nhà máy năng lượng của tế bào → CO2 + H20