Ảnh hưởng của pH đến sinh trưởng của vi sinh vật

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Ảnh hưởng của pH đến sinh trưởng của vi sinh vật, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 10.

Nội dung bài viết Ảnh hưởng của pH đến sinh trưởng của vi sinh vật:
Độ pH ảnh hưởng tới tính thấm qua màng, hoạt động chuyển hoá vật chất trong tế bào, hoạt tính enzim, sự hình thành ATP… Đại lượng đo độ axit hay độ kiềm tương đối được gọi là pH. Giá trị pH được biểu hiện bằng một số từ 0 đến 14. Các chất axit có pH 7, các chất kiềm có pH 7. Nước thuần khiết có pH là 7 (trung tính).
Vi sinh vật đáp ứng với pH tương tự như với nhiệt độ. Dựa vào pH thích hợp chúng cũng được chia thành 3 nhóm chủ yếu: Đa số vi khuẩn và động vật nguyên sinh là nhóm xa trung tính, sinh trưởng tốt nhất ở pH 6 – 8 và ngùng sinh trưởng ở pH 4 hoặc pH 9. Sở dĩ vậy vì các ion H+ và OH kìm hãm hoạt động của các enzim trong tế bào.
Số ít vi khuẩn và đa số nấm ưa axit, pH khoảng 4 – 6. Các ion H+ làm bền màng sinh chất của chúng nhưng không tích luỹ bên trong tế bào, do đó pH nội bào vẫn duy trì gần trung tính. Một số vi khuẩn sống trong vùng đất khai mỏ có thể sinh trưởng thích hợp ở pH 2 – 3 ; số khác gặp trong các suối nóng axit, sinh trưởng mạnh ở pH 1 – 3 và ở nhiệt độ cao.
Nhiều vi khuẩn ra kiểm sinh trưởng tốt ở pH 9, đôi khi ở pH 11. Những vị khuẩn này có mặt ở các hồ và đất kiềm. Chúng duy trì pH nội bào gần trung tính nhờ khả năng tích luỹ các ion H+ từ bên ngoài.