Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hô hấp ở thực vật

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hô hấp ở thực vật, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hô hấp ở thực vật:
Hô hấp bao gồm các phản ứng hoá học với sự xúc tác của các enzim, do đó phụ thuộc chặt chẽ vào nhiệt độ. Mối quan hệ giữa cường độ hô hấp và nhiệt độ thường được biểu diễn bằng đô thị có đường cong một đỉnh (hình 12.1). Cường độ hô hấp (mgCOM/g/giờ) 30 35 40 45 Nhiệt độ (c) Hình 12.1.
Mối liên quan giữa hô hấp và nhiệt độ Nhiệt độ tối thiểu cây bắt đầu hô hấp biến thiên trong khoảng 0 – 10°C tuỳ theo loài cây ở các vùng sinh thái khác nhau. Nhiệt độ tối ưu cho hô hấp trong khoảng 30 – 35°C. Nhiệt độ tối đa cho hô hấp trong khoảng 40 – 45°C.